Nyheter

Nytt styre i Ørland Næringsforum

Morten Rosenlund, Jobzone AS Fosen, ble enstemmig valgt til ny styreleder, og tillegg ble det valgt inn 2 nye styremedlemmer, Arne Martin Solli, Ørland Kommune, og Gro Bakken, Norgesfõr Dalebakken AS. Styrets sammensetning i Ørland Næringsforum 2014…..

Næringssjef i Ørland kommune

Arne Martin Solli, er ansatt som Næringssjef i Ørland Kommune. Vi gratulerer Arne Martin med tilsettelsen, og ser frem til et godt og fruktbart samarbeid med høyt fokus på næringsutvikling i Ørland.

Hederspris til Sverre Pettersen AS

50 års jubilant og Sigdal kjøkkenforhandler, Sverre Pettersen AS, er tildelt hedersprisen 2013, som beste forhandler i Norge. En solid og verdig vinner, uttaler juryen.

Reguleringsplan med konsekvensutredning

Forsvarsbygg har overlevert Ørland kommune forslag til reguleringsplan og sammendrag av gjennomført konsekvensutredning, for utvikling av Ørland hovedflystasjon.

ÅRETS ANSATT og ÅRETS BEDRIFT 2013

Prisene er innstiftet av Ørland Næringsforum, og deles ut årlig. Priskandidatene kommer fra en bedrift i Ørland, eller et firma som har avdeling Ørland, og som er medlem av Ørland Næringsforum.

post-thumb-default.jpg

Ny medlemsfordel | markedsføring

Samarbeidsavtalen tilbyr ØNF medlemmer rabatterte priser på egenannonsering, samt felles aktiviteter. Avtalen omfatter papiravis og alle Fosna-Folkets´s digitale kanaler.

Nytt medlem

Bakkeli Aktivitetsenter, tilbyr utleie av selskaps, kurs og møte- og treningsfasiliteter på Grande, ca. 4,5 km fra hurtigbåt- og fergekai på Brekstad.

Nytt medlem

COOP FOSEN SA, har sin administrasjon lokalisert i Yrjarsgate 5 på Brekstad, og omfatter 13 butikker på Fosen fordelt på ulike kjedekonsept.

God jul og godt nytt år!

Ørland Næringsforum har en spennende og variert medlemsmasse som omfatter de fleste bransjer. Det har gitt- og gir oss oppgaver og utfordringer som er like spennende og variert som medlemsmassen.

post-thumb-default.jpg

Ørland og Bjugn til valgurnene

Både Ørland og Bjugn har vedtatt å gå inn for rådgivende folkeavstemning den 24. februar 2014, hvor Brekstad som administrasjonssenter i en ny kommune, er et sentralt punkt.