Nyheter

Nytt medlem

COOP FOSEN SA, har sin administrasjon lokalisert i Yrjarsgate 5 på Brekstad, og omfatter 13 butikker på Fosen fordelt på ulike kjedekonsept.

God jul og godt nytt år!

Ørland Næringsforum har en spennende og variert medlemsmasse som omfatter de fleste bransjer. Det har gitt- og gir oss oppgaver og utfordringer som er like spennende og variert som medlemsmassen.

post-thumb-default.jpg

Ørland og Bjugn til valgurnene

Både Ørland og Bjugn har vedtatt å gå inn for rådgivende folkeavstemning den 24. februar 2014, hvor Brekstad som administrasjonssenter i en ny kommune, er et sentralt punkt.

Nytt medlem

Rædergård Entrepenør AS, en totalleverandør av bygg- og anleggstjenester, som tilbyr tradisjonelle bygningsentrepriser.

Fugle- eller næringsliv i Brekstadbukta

Grunneierne ønsker å få være med å bestemme over eget område, og mener det er mer fornuftig å utnytte fjæraområdet til nyetableringer av næringsvirksomhet, enn til å etablere nytt næringsområde på dyrkbar jord.

Nytt medlem

Ørland Bluesklubb er en av bidragsyterne til Ørland- og Fosens varierte kulturliv, bl.a. som arrangør av Ørland Bluesfestival som går av stabelen hvert år i september.

Nytt medlem

KYST TRAINEE skal bidra til å eksponere kystens kompetansebehov for nyutdannede arbeidstakere ved å tilby spennende arbeidsplasser og et rikt liv i distriktet.

En ny by skal utvikles….

De tre arkitektfirmaene er nå i mål med sine forslag og tanker om hvordan Brekstad skal formes. Skissene legger grunnlag for ny reguleringsplan.

Konsekvensutredning Forsvarsbygg

Forsvarsbygg Kampflybase inviterer til medvirkning i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan og konsekvensutredning for Ørland Hoved Flystasjon.