Nyheter

Hederspris til Sverre Pettersen AS

50 års jubilant og Sigdal kjøkkenforhandler, Sverre Pettersen AS, er tildelt hedersprisen 2013, som beste forhandler i Norge. En solid og verdig vinner, uttaler juryen.

Reguleringsplan med konsekvensutredning

Forsvarsbygg har overlevert Ørland kommune forslag til reguleringsplan og sammendrag av gjennomført konsekvensutredning, for utvikling av Ørland hovedflystasjon.

ÅRETS ANSATT og ÅRETS BEDRIFT 2013

Prisene er innstiftet av Ørland Næringsforum, og deles ut årlig. Priskandidatene kommer fra en bedrift i Ørland, eller et firma som har avdeling Ørland, og som er medlem av Ørland Næringsforum.

post-thumb-default.jpg

Ny medlemsfordel | markedsføring

Samarbeidsavtalen tilbyr ØNF medlemmer rabatterte priser på egenannonsering, samt felles aktiviteter. Avtalen omfatter papiravis og alle Fosna-Folkets´s digitale kanaler.

Nytt medlem

Bakkeli Aktivitetsenter, tilbyr utleie av selskaps, kurs og møte- og treningsfasiliteter på Grande, ca. 4,5 km fra hurtigbåt- og fergekai på Brekstad.

Nytt medlem

COOP FOSEN SA, har sin administrasjon lokalisert i Yrjarsgate 5 på Brekstad, og omfatter 13 butikker på Fosen fordelt på ulike kjedekonsept.

God jul og godt nytt år!

Ørland Næringsforum har en spennende og variert medlemsmasse som omfatter de fleste bransjer. Det har gitt- og gir oss oppgaver og utfordringer som er like spennende og variert som medlemsmassen.

post-thumb-default.jpg

Ørland og Bjugn til valgurnene

Både Ørland og Bjugn har vedtatt å gå inn for rådgivende folkeavstemning den 24. februar 2014, hvor Brekstad som administrasjonssenter i en ny kommune, er et sentralt punkt.

Nytt medlem

Rædergård Entrepenør AS, en totalleverandør av bygg- og anleggstjenester, som tilbyr tradisjonelle bygningsentrepriser.

Fugle- eller næringsliv i Brekstadbukta

Grunneierne ønsker å få være med å bestemme over eget område, og mener det er mer fornuftig å utnytte fjæraområdet til nyetableringer av næringsvirksomhet, enn til å etablere nytt næringsområde på dyrkbar jord.