Ledige næringslokaler

Ørland Næringsforum har utarbeidet en oversikt over ledige næringslokaler i Brekstad | Ørland. Oversikten oppdateres fortløpende basert på informasjon fra eiendomsbesittere.

Vi har stadig henvendelser med spørsmål om ledige næringslokaler, og har utarbeidet en oversikt som vi kan henvise interessenter til. Oversikten baserer seg på  «frivillige» registrering av ledige næringslokaler via vårt registreringsskjema

Oversikten oppdateres fortløpende etter hvert som vi registrerer informasjon via vårt web-skjema.

Ledige næringslokaler Brekstad, Ørland 20.10.21<– klikk på lenken

oversikt oppdatert 20.10.2021