Medlemsbetingelser

Som medlem i Ørland Næringsforum kan opptas bedrifter, virksomheter, institusjoner, organisasjoner, samt lag/foreninger. Enkeltpersoner som på grunn av sin utdanning, stilling eller virksomhet, har særlig tilknytning til-  og interesse for næringsvirksomhet, kan bli medlem i Ørland Næringsforum.

Personlige medlemmer søker styret om medlemskap, og kan delta i alle aktiviteter i regi av ØNF. Personlige medlemmer har ikke stemmerett på årsmøtet.

Innmelding skal foretas skriftlig via digitalt innmeldingsskjema <- klikk her, eller på  “Bli medlem”

Medlemsavgiften beregnes ut fra antall årsverk pr. 1.1. i medlemsåret, og er for 2021 satt til:

Antall årsverk Beløp
0 – 2         3.795
3 – 5 4.815
6 – 9 8.060
10 – 15 12.035
16 – 19 13.845
20 – 50 16.850
over 50 21.790
Lag/forening/person 1.230

Hver bedrift eller organisasjon regnes som ett medlem og deltar på årsmøtet med en stemme. Medlemmer kan delta i Ørland Næringsforums aktiviteter med det antall representanter som en finner formålstjenlig.

Medlemsavgiften fordeler seg med Kr. 1.500,- i kontingent (avgiftsfritt), og resten i serviceavgift (avgiftspliktig).

Medlemskapet løper automatisk frem til skriftlig utmelding til Ørland Næringsforum, og må være registrert mottatt innen 31. oktober inneværende medlemsår.