Næringsalliansen i Fosen

 Samarbeidsavtalen | Næringsalliansen i Fosen

Den 24. april 2013 ble samarbeidsavtalen for Næringsalliansen i Fosen signert. Avtalepartene er enig om å inngå et forsterket og inkluderende samarbeid. Samarbeidsavtalen formaliserer Næringsalliansen i Fosens formål og hovedoppgaver, og gir aktørene mer kraft i påvirkningsarbeidet både lokalt, regionalt, og nasjonalt.

Næringsalliansen i Fosen vil være et felles organisert talerør og en aktiv medspiller i forhold til det politiske samarbeidsorganet Fosen Regionråd, og andre regionale aktører/initiativ, samt å opptre samlet i konkrete utvalgte saker, herunder være felles høringsinstans for relevante regionale saker.

Næringsalliansen i Fosen, har fått i oppdrag å utarbeide felles Strategisk Næringsplan for Fosen.

Utveksling av kunnskap, erfaringer og nettverk mellom de ulike næringsforeninger, utviklingsselskap og øvrige aktører, er viktig for Næringsalliansen i Fosen.

 

Næringsalliansen i Fosen består av følgende aktører:
Roan Næringsforening |  Åfjord Næringsforening | Bjugn Næringsforum | Leksvik og Rissa Industri forum |Næringsliv Osen | Ørland Næringsforum | Åfjord Utvikling | Kopparn Utvikling | Rissa Utvikling KF | Leksvik Industriell Vekst AS | Ørland Kommune|Fosen Innovasjon |