Satsingsområder

Et overordnet mål er å øke verdiskapning og aktivitet ved utvikling av eksisterende virksomheter og medvirke til etablering av nye. Vi skal være et felles talerør og høringsorgan overfor Ørland kommune og andre instanser innenfor næringsrelaterte områder, og være representert på de arenaer hvor beslutningstagere møtes og beslutningene tas.

1.2  MEDLEMSARENA

Ørland Næringsforum skal være en attraktiv, aktiv og inkluderende organisasjon, som bidrar til fornying og utvikling av næringslivet, på tvers av bransje og konkurranse.

Vi skal være en tydelig pådriver for medlemmenes rammevilkår, og bidra til å få gjennomslag for viktige saker på vegne av våre medlemsbedrifter.

1.2  SYNLIGGJØRING

Vi skal ivareta lokale perspektiv, bidra til å skape godt omdømme og fellesskap, synliggjøre næringslivet, og fremme Ørland Næringsforum som næringsnettverk for alle bransjer og aktører.

1.3  SAMHANDLING

Vi skal bidra til relasjonsbygging og samarbeid for næringslivet i Ørland, med Ørland Kommune, de ulike næringsaktørene lokalt og regionalt, Ørland Hovedflystasjon, Forsvarsbygg, og skoleverket.  

1.4  KOMMERSIALISERING

Vi skal, for å kunne ivareta medlemmenes interesser, bidra med økt inntjening  til Ørland Næringsforum, ved kommersialisering i form av salg av tjenester og ytelser.