Nyheter

Nytt medlem

Rædergård Entrepenør AS, en totalleverandør av bygg- og anleggstjenester, som tilbyr tradisjonelle bygningsentrepriser.

Fugle- eller næringsliv i Brekstadbukta

Grunneierne ønsker å få være med å bestemme over eget område, og mener det er mer fornuftig å utnytte fjæraområdet til nyetableringer av næringsvirksomhet, enn til å etablere nytt næringsområde på dyrkbar jord.

Nytt medlem

Ørland Bluesklubb er en av bidragsyterne til Ørland- og Fosens varierte kulturliv, bl.a. som arrangør av Ørland Bluesfestival som går av stabelen hvert år i september.

Nytt medlem

KYST TRAINEE skal bidra til å eksponere kystens kompetansebehov for nyutdannede arbeidstakere ved å tilby spennende arbeidsplasser og et rikt liv i distriktet.

En ny by skal utvikles….

De tre arkitektfirmaene er nå i mål med sine forslag og tanker om hvordan Brekstad skal formes. Skissene legger grunnlag for ny reguleringsplan.

Konsekvensutredning Forsvarsbygg

Forsvarsbygg Kampflybase inviterer til medvirkning i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan og konsekvensutredning for Ørland Hoved Flystasjon.

Byutvikling Brekstad

I forbindelse med parallelloppdraget som er gitt 3 arkitektteam for utvikling av Brekstad by, har arkitekt teamene lagt fram sine forslag og arbeid så langt.

Nytt medlem

FLEXBASE AS, tilbyr prefabrikkerte modulbygg med stor fleksibilitet innenfor et bredt spekter av løsninger av høy kvalitet.

Nytt medlem

Pretor Advokat AS, legger vekt på å være mer enn bare en juridisk rådgiver, men også en sparringpartner for bedriftseierne og ledelsen!