Nyheter

Nytt medlem

Jobzone Trondheim har etablert seg med avdelingskontor på Brekstad, og ønsker å være en aktiv aktør i det lokale næringslivet, bl.a. via sitt medlemskap i Ørland Næringsforum.

Finn oss på facebook

Ørland Næringsforum sin en egen facebook side, her publiseres nyheter, aktiviteter, og aktuelle saker knyttet til næringsutvikling generelt, og Ørland spesielt.