Nyheter

Butikkenes nye rolle

Å ta og føle på produktene, oppleve dem i et miljø, er ofte forutsetningen for å kjøpe. Det kan du gjøre i butikken – ikke på nett.

Nytt medlem

Fosen Containerservice AS, er lokalisert på Brekstad og innehar solid erfaring innen avfallshåndtering containerutleie og transport.

Ørlandmagasinet nr. 4

FERIE, FRITID og OPPLEVELSER, er temaet for juni nummeret. Vi formidler et lite utvalg av aktiviteter og opplevelser som det bys på i sommerhalvåret.

Nytt medlem

Austrått Innovasjon ble i 2012 etablert som utviklingsselskap for Fosen og Midt-Norge, med ambisjon å bli et nav i utviklingen av regionen i forbindelse med etablering av kampflybase Ørland.

Nytt medlem

MiSA er en forsknings- og konsulentbedrift innenfor miljøsystem- analyse som ble etablert i 2007, av en gruppe entusiastiske kolleger fra Program for Industriell Økologi ved NTNU.

Næringsalliansen i Fosen

Den 24. april 2013 ble samarbeidsavtalen for Næringsalliansen i Fosen signert. Avtalepartene er enig om å inngå et forsterket og inkluderende samarbeid.

Nytt medlem

Jobzone Trondheim har etablert seg med avdelingskontor på Brekstad, og ønsker å være en aktiv aktør i det lokale næringslivet, bl.a. via sitt medlemskap i Ørland Næringsforum.

Finn oss på facebook

Ørland Næringsforum sin en egen facebook side, her publiseres nyheter, aktiviteter, og aktuelle saker knyttet til næringsutvikling generelt, og Ørland spesielt.