Nyheter

God jul og godt nytt år!

Ørland Næringsforum har en spennende og variert medlemsmasse som omfatter de fleste bransjer. Det har gitt- og gir oss oppgaver og utfordringer som er like spennende og variert som medlemsmassen.

post-thumb-default.jpg

Ørland og Bjugn til valgurnene

Både Ørland og Bjugn har vedtatt å gå inn for rådgivende folkeavstemning den 24. februar 2014, hvor Brekstad som administrasjonssenter i en ny kommune, er et sentralt punkt.

Nytt medlem

Rædergård Entrepenør AS, en totalleverandør av bygg- og anleggstjenester, som tilbyr tradisjonelle bygningsentrepriser.

Fugle- eller næringsliv i Brekstadbukta

Grunneierne ønsker å få være med å bestemme over eget område, og mener det er mer fornuftig å utnytte fjæraområdet til nyetableringer av næringsvirksomhet, enn til å etablere nytt næringsområde på dyrkbar jord.

Nytt medlem

Ørland Bluesklubb er en av bidragsyterne til Ørland- og Fosens varierte kulturliv, bl.a. som arrangør av Ørland Bluesfestival som går av stabelen hvert år i september.

Nytt medlem

KYST TRAINEE skal bidra til å eksponere kystens kompetansebehov for nyutdannede arbeidstakere ved å tilby spennende arbeidsplasser og et rikt liv i distriktet.

En ny by skal utvikles….

De tre arkitektfirmaene er nå i mål med sine forslag og tanker om hvordan Brekstad skal formes. Skissene legger grunnlag for ny reguleringsplan.

Konsekvensutredning Forsvarsbygg

Forsvarsbygg Kampflybase inviterer til medvirkning i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan og konsekvensutredning for Ørland Hoved Flystasjon.

Byutvikling Brekstad

I forbindelse med parallelloppdraget som er gitt 3 arkitektteam for utvikling av Brekstad by, har arkitekt teamene lagt fram sine forslag og arbeid så langt.