Medlemsfordeler

ØRLAND NÆRINGSFORUM er en medlemsorganisasjon for næringslivet, som ble stiftet i 1995. Organisasjonen administreres av daglig leder i 100% stillingsandel, i nær samhandling med et aktivt og engasjert styre.

ØNF finansieres av medlemskontingent, tilskudd, prosjektarbeid, og salg av tjenester. Vi har i dag 90  medlemsbedrifter, og en omsetning på ca. 1,4 millioner. 

Ørland Næringsforum skal være en attraktiv, aktiv, og inkluderende interesseorganisasjon som bidrar til fornyelse og utvikling av næringslivet i Ørland, på tvers av bransje og konkurranse.

MEDLEMSFORDELER  – som medlem i Ørland Næringsforum får du tilgang til: 

 • en toveis kanal mellom næringslivet og offentlig forvaltning
 • en møteplass for nettverksbygging i lokale og regionale nettverk.
 • felles påvirkning av rammebetingelser for næringslivet
 • en lokal næringspolitisk aktør med slagkraft
 • medlemsarrangement, frokostmøter, bransjerådsmøter og innovasjonslunsjer.
 • presentasjon på vår hjemmeside orland-naringsforum.no, som nytt medlem
 • lenke til din bedrifts hjemme/informasjonsside på orland-naringsforum.no
 • profilering av relevante arrangement via vår aktivitetskalender på orland-naringsforum.no
 • publisering av relevante nyheter om din bedrift på vår webside og/eller i nyhetsbrev
 • medlemspris på alle arrangement i regi av Ørland Næringsforum
 • inntil 2 timer rådgivningstjeneste/bistand fra Ørland Næringsforum.
 • 1/2 time gratiskonsultasjon/juridisk bistand fra Pretor Advokat AS  | Les mer her…

Vi har samarbeid og samhandling med Ørland kommune, Ørland Hovedflystasjon, Fosen Regionråd, Næringsalliansen i Fosen, og øvrige næringsforeninger i Trondheimsregionen, samt ulike offentlige instanser.

Velkommen som medlem i Ørland Næringsforum!