Bannerprofilering Yrjarsgate

Som byforskjønningstiltak i Brekstad, har Ørland Kommune på oppfordring fra ØNF,  kjøpt inn og montert fester for banner i totalt 32 lysstolper, og har i tillegg gått til innkjøp av 32 norske bannerflagg. Ørland Næringsforum er ansvarlig for organiseringen.

  • Lokale arrangører, kan benytte egne banner som profilering i forkant av- og under arrangementsperiode.
  • Bedrifter tilbys å leie bannerplass til  logo profileringKr. 250,- ekskl. mva –  pr. uke/stolpe

klikk på lenken for mer  informasjon og oversiktskart

SØKNADSSKJEMA | BANNERPROFILERING

Trinn 1 av 4