Velkommen til Ørland Næringsforum

Ørland Næringsforum skal være en attraktiv, aktiv, og inkluderende interesseorganisasjon som bidrar til fornyelse og utvikling av næringslivet i Ørland, på tvers av bransje og konkurranse.

Satsingsområder

Austrått_utleie

NYTT MEDLEM AUSTRÅTT UTLEIE

Vi ønsker Austrått Utleie velkommen som medlem i Ørland Næringsforum. På Austrått gård ble det drevet med melkeproduksjon frem til 1993. […]