Velkommen til Ørland Næringsforum

Ørland Næringsforum skal være en attraktiv, aktiv, og inkluderende interesseorganisasjon som bidrar til fornyelse og utvikling av næringslivet i Ørland, på tvers av bransje og konkurranse.

Satsingsområder

Kystfest havnebilde

Kystfest i Ørland | 12. – 14. juni

Aktivitetene fordeler seg fra Hovdetåa via Ørland Kultursenter for Halten Ocean Race/Sild & Seil, Ørland Hoveflystasjon vil ha sitt static display i området fergehavna/rådhuset, og UTGL kretsturnstevne avvikles på Ørland stadion.

Shake hands

Ørland Kommune | Ørland Næringsforum

Ørland Kommune ønsker et godt og utviklende samarbeid med lokalt næringsliv. Formannskapet vedtok i sitt møte 10.04.2014, å inngå en 3 årig samarbeidsavtale med næringslivets representant, Ørland Næringsforum.

Terningen

AtB | reduksjon i rutetilbudet.

Enhver reduksjon av rutetilbudet er dårlige nyheter for næringslivet på Ørland og Fosen. Brekstad er inngangsporten til Fosen både fra Trondheim, Kristiansund og Hitra/Frøya. Blir porten mindre så blir det vanskeligere å drive næringsvirksomhet.