Velkommen til Ørland Næringsforum

Ørland Næringsforum skal være en attraktiv, aktiv, og inkluderende interesseorganisasjon som bidrar til fornyelse og utvikling av næringslivet i Ørland, på tvers av bransje og konkurranse.

Satsingsområder

Økonomi

Gratis kurs for nyetablerte bedrifter

Skatteetaten arrangerer kurs over hele landet hvor nyetablerte firma inviteres til gratis opplæring i blant annet forhold rundt regnskap, forskuddsskatt, selvangivelse, næringsoppgave, merverdiavgift, fradragsrett, og bruk av etatens elektroniske tjenester.

Passbilde Morten Rosenlund

Nytt styre i Ørland Næringsforum

Morten Rosenlund, Jobzone AS Fosen, ble enstemmig valgt til ny styreleder, og tillegg ble det valgt inn 2 nye styremedlemmer, Arne Martin Solli, Ørland Kommune, og Gro Bakken, Norgesfõr Dalebakken AS. Styrets sammensetning i Ørland Næringsforum 2014…..

AMS

Næringssjef i Ørland kommune

Arne Martin Solli, er ansatt som Næringssjef i Ørland Kommune. Vi gratulerer Arne Martin med tilsettelsen, og ser frem til et godt og fruktbart samarbeid med høyt fokus på næringsutvikling i Ørland.