Velkommen til Ørland Næringsforum

Ørland Næringsforum skal være en attraktiv, aktiv, og inkluderende interesseorganisasjon som bidrar til fornyelse og utvikling av næringslivet i Ørland, på tvers av bransje og konkurranse.

Satsingsområder

Yrjarsgate og banner 3

Bannerprofilering i Yrjarsgate

Som byforskjønningstiltak i Brekstad, har Ørland Kommune på oppfordring fra Ørland Næringsforum,  kjøpt inn og montert fester for banner i alle 32 lysstolpene i Yrjarsgate.

NAV

JOBBMESSE I FOSEN

Arbeidskraftmobilisering! NAV inviterer til tidenes jobbmesse for hele Fosen i Ørland Kultursenter 17. sept. Dagens- og framtidige yrkesmuligheter og kompetansebehov i Fosen, synliggjøres.

Kystfest havnebilde

Kystfest i Ørland | 12. – 14. juni

Aktivitetene fordeler seg fra Hovdetåa via Ørland Kultursenter for Halten Ocean Race/Sild & Seil, Ørland Hoveflystasjon vil ha sitt static display i området fergehavna/rådhuset, og UTGL kretsturnstevne avvikles på Ørland stadion.