Spørreundersøkelse fra Ørland kommune

Hei næringsforeninger og næringsansvarlige i våre banker. Jeg håper dere kan hjelpe oss med å distribuere den vedlagte spørreundersøkelsen til deres medlemsbedrifter og næringskunder. Dette er Ørland kommunes spørreundersøkelse ang. evaluering av næringsarbeid og kommunale foretak i Ørland kommune.

Her er link til spørreundersøkelsen: Spørreundersøkelse til næringslivet

Svarfrist er 10.mai.

Bakgrunn: Kommunestyret kom med verbalforslag 14.12.23 til budsjett 2023 og økonomiplan 2024 – 2033 (sak 23/168):

«Ørland kommune skal ha det mest fremoverlente næringsapparatet i Trøndelag. Kommunen skal legge til rette for at det private og offentlige næringsapparatet samarbeider optimalt. Flertallet vil at det skal gjennomføres en evaluering av dagens organisering og at det innen mai 2024 legges frem en sak for kommunestyret med en anbefaling om videre organisering av kommunens næringsarbeid. Videre så vil det være naturlig og evaluere oppgavene/tjenestene til alle kommunale foretak og se på hvordan innretningen i oppgaver fungerer i praksis.»

På forhånd tusen takk for hjelpen. Jo flere som svarer desto bedre blir beslutningsgrunnlaget for å legge planer for videre næringsarbeid i kommunen vår.

Arne Martin Solli

Enhetsleder næring

Mob: 415 52 116

www.orland.kommune.no