Medlemsfordel | Juridisk bistand

Samarbeidsavtale inngått mellom Pretor Advokat AS og Ørland Næringsforum.

Avtalens bakgrunn og formål er at medlemmer at Ørland Næringsforum (”ØNF”) skal sikres prioritert rett til juridisk bistand til rabatterte priser innenfor aktuelle rettsområdet som Pretor Advokat AS (”Pretor”) arbeider med.

Samtlige medlemmer av Ørland Næringsforum tilbys inntil ½ time fri konsultasjon, pr. sak,  hvor formålet med konsultasjonen for eksempel vil være å avklare hvorvidt medlemmet har behov for ytterligere bistand, korte enkeltstående spørsmål m.v. Ytterligere utgifter til juridisk bistand dekkes av det enkelte medlem.

Medlemmet garanteres en minimum 24 timer responstid på skriftlig eller muntlig henvendelse til Pretor.

Pretor tilbyr ØNFs medlemmer juridisk bistand innenfor samtlige forretningsjuridiske disipliner, herunder men ikke begrenset til for eksempel fast eiendom, arbeidsrett, kontraktsrett, selskapsrett, bygg og anlegg, entreprise, omstruktureringer, pengekrav, gjeldsforhold, markedsføring, varemerker, patentrett, generasjonsskifter og erstatningskrav.

De enkelte oppdrag vil anses å være inngått mellom Pretor Advokat AS og det enkelte medlem direkte. Såfremt medlemmet ikke ønsker det har Ørland Næringsforum ikke noen øvrig innflytelse på advokat-klient-forholdet mellom Pretor Advokat AS og medlemmet.

Kontakt informasjon:

Thomas Lidal Jamne, Partner | T. 920 96 412 | [email protected]

www.pretor.no