Ledige næringslokaler | Ørland

Ledige næringslokaler | fyll inn skjema, klikk på SEND

Ørland Næringsforum har hatt flere henvendelser om ledige næringslokaler. I den forbindelse ønsker vi å utarbeide en oversikt som vi vil publiserer på vår hjemmeside, og henvise interessenter til.