ÅRETS ANSATT og ÅRETS BEDRIFT 2013

Prisene er innstiftet av Ørland Næringsforum, og deles ut årlig. Priskandidatene kommer fra en bedrift i Ørland, eller et firma som har avdeling Ørland, og som er medlem av Ørland Næringsforum.

Prisene er innstiftet av Ørland Næringsforum, og prisene deles ut årlig i ØNFs årsmøte. Juryen er styret i Ørland Næringsforum, som representanter for næringslivet i Ørland

Kandidatene til prisene årets ansatt og årets bedrift, kommer fra en bedrift i Ørland, eller et firma som har avdeling Ørland, og som er medlem av Ørland Næringsforum.

Formålet med prisen ÅRETS ANSATT, er å gi anerkjennelse til medarbeidere som gjennom sin funksjon og arbeid har bidratt til god utvikling i bedriften, har utvist stort engasjement, og har spesielt god og positiv serviceinnstilling.

Formålet med prisen ÅRETS BEDRIFT er å gi anerkjennelse til bedrifter som gjennom sin virksomhet har bidratt til positiv næringsutvikling i Ørland. Bedriften skal over tid ha arbeidet aktivt, profesjonelt og målrettet, og derigjennom hatt en positiv utvikling. Attraktivitet, kvalitet, profil, service- og synlighet, er blant kriteriene som vektlegges.

Kandidater vurderes av juryen på bakgrunn av mottatte forslag.

Send inn forslag til kandidater, (med en kort begrunnelse), for prisene, ÅRETS ANSATT og/eller ÅRETS BEDRIFT 2013 til [email protected] innen 10. februar 2014.

Et trykk av et bilde fra kunstneren Aud Lilleengen, deles ut til prisvinnerne.