Medlemsfordel | markedsføring

SAMARBEIDSAVTALE  2014

Fosna Folket AS (FF) og Ørland Næringsforum (ØNF)
Avtalens formål er å fremme begge parters interesse ved at ØNF og medlemsbedriftene oppnår gunstige betingelser på annonsering, både på papir og digitalt.

Forutsetninger for avtalen.
ØNF plikter å informere medlemsbedriftene om betingelser, aktiviteter og tidsfrister, samt stimulere til å slutte opp om fellesaktivitetene.

Det enkelte medlem har selv et ansvar for å melde seg på aktiviteter innen fristene på disse. Enten via sin faste konsulent, eller direkte i sentralbordet i Fosna-Folket på 72 51 57 00.

Fosna-Folket skal kontakte de medlemmene som har meldt seg på aktivitet, for å bli enig om innhold og utseende på annonse, med inntil 2 korrektur runder. (FF bistår med forslag ved usikkerhet om utsende og format.)  MODULKART

Dersom oppslutningen om en aktivitet ikke blir som forventet, er det FF sin rett å endre format, eller produkt tilpasset oppslutningen.

Medlemmers egen annonsering:
11 % rabatt i henhold til ordinær prislistePAPIR og DIGITALT.
(FF´s temaaktiviteter betraktes som nettopriser.)

Fellesaktiviteter
Alle aktiviteter som frontes av ØNF blir priset via egen prisliste for felles aktiviteter PRISLISTE 2014 
Prisene gjelder for fellesannonsering i ordinær avis, evt. rygg 2 | annonsebilag på avispapir.

Medlemmer som ønsker egen nettannonse i tillegg til papirannonse ved aktiviteter, gis 35 % rabatt på ordinær prisliste | rabatterte priser 

Det gis ikke rabatt på rabatter. Medlemmer som har egen avtale med FF oppnår rabatt i hht. kontrakt.

ØNF leverer en oversikt over ønskede aktiviteter i starten av året, og sender ut e-post med aktivitets-informasjon som prislister og tidsfrister til medlemsbedriftene, i forkant av hver aktivitet. Produkter som må trykkes andre plasser enn på avistrykkeriet, tykkere eller glanset papir, samt distribusjon på annen måte enn FF sin daglige distribusjon, prissettes separat ved eget tilbud/anbud.

  • Ved 3 annonsesider tilkommer forside uten ekstra kostnad, samt en halvside med plass for”leder”.
  • Ved 2 annonsesider eller mindre settes en «frise» i toppen av sidene som viser til ØNF aktivitet.
  • ØNF aktivitet utover 2 sider publiseres også kostnadsfritt digitalt via nettavis, som «bladbar» brosjyre.

Kreative tjenester.
I fellesaktivitetene inngår forslag og produksjon av en inngangsside samt formgivning av ØNF sine egne annonser som en del av denne avtalen. (Kreative tjenester er å forstå som formgivning av annonser primært. Dersom det skal lages andre produkter, originaler etc., er det til en forhåndsavtalt pris.)

Medlemmene er selv ansvarlige for å melde sin interesse for annonse. FF selger følger opp aktiviteten.

—— ooo —–

Avtalen innrømmer ØNF provisjon på 2,0 % av netto totalomsetning fra medlemsbedriftene, som benyttes til annonseplass i FF sine kanaler. ØNF vil benytte provisjonsavregningen til profilering på FF´s digitale kanaler, nettavis, nettbrett og mobil, i 2014 – med mulighet for å forsterke budskap i  større format ved behov, som profilering av aktiviteter, arrangement o.l.

08.01.2014 | SivS