Odde Elektronett

Selskapet jobber med nettverksløsninger for private og bedrifter, det være seg oppbygging av datarom, fiberarbeid og brann- og innbruddsanlegg samt annet som naturlig faller inn under dette. Finn Olav har lang erfaring i bransjen og finner løsninger som er til det beste for både private og bedrifter. Ta kontakt for en prat.