Fosen Opplæringskontor

Fosen Opplæringskontor er et flerfaglig opplæringskontor.

Vi er eid av medlemsbedriftene i regionen, og bistår med rekruttering og opplæring av lærlinger og lærekandidater. Vår målsetting er å gi lærlingene de beste mulighetene for å bli dyktige fagarbeidere.