Vegkonferansen 2021 31.aug. kl. 11.00-16.00 på Scandic Hell. Arrangør Vegforum Trøndelag

« Tilbake til kalender

Aktivitet:
Vegkonferansen 2021 31.aug. kl. 11.00-16.00 på Scandic Hell. Arrangør Vegforum Trøndelag
Ørland Næringsforum er med i Næringsalliansen (en sammenslutning av næringsforum og næringsforeninger i Trøndelag) som igjen er med i Vegforum Trøndelag. Jeg har derfor gleden av å invitere dere til Vegkonferansen 2021 på Scandic Hell 31. august. kl. 11.00 – 16.00.
Vegen er ikke målet, men et middel til å få til den samfunns- og næringsutviklingen vi ønsker oss i Trøndelag.

Vegforum

Vi har med oss nasjonale og regionale politikere, ordførere og brukere av vegene våre på programmet. Tradisjonen tro utfordrer vi våre politikere til vegdebatt.

Se link for mer informasjon og påmelding:

https://www.nitr.no/no/moter/cfe5c585-f3f2-3e5c-9f24-60dec1eac865