Husk ekstraordinær generalforsamling Ørland Kysthotell onsdag 17.4.2024 kl 1830

Deres bedrift inviteres herved til ekstraordinær generalforsamling

Kjøreplan

18:30 – Avvikling av ekstraordinær generalforsamling

Agenda

Ekstraordinær generalforsamling 2024

Åpning av møte

1. Opptelling av stemmeberettigede
2. Godkjennelse av innkalling og saksliste.
3. Valg av møteleder og referent.
4. Valg av to personer til å underskrive protokollen.
5. Regnskap 2022 og 2023
6. Godkjenning av budsjett.
7. Valg av styremedlemmer på valg og øvrige styremedlemmer
8. Valg av medlemmer til valgkomiteen ut fra medlemmer

Håper så mange som mulig har anledning til å delta.


PÅMELDING: i[email protected] • FRIST INNEN: 16. april

 

Med vennlig hilsen,

Ørland Næringsforum