Innspill fra NAT til Trøndelag fylkeskommune 240320