Innspill til tiltakspakker fra Næringsalliansen for Trøndelag, 18. mars 2020