Informasjon om korona

De første tilfellet av virussykdommen er nå registrert i Trøndelag.
Ørland kommune følger med på smittesituasjonen, og vurderer forberedelser på smitteverntiltak som ledes av kommuneoverlegen.

Kommunen følger med på situasjonen som rapporteres gjennom Verdens Helseorganisasjons (WHO) og Folkehelseinstituttet (FHI), og gjør fortløpende vurderinger for situasjonen i Ørland kommune. Kommunen jobber aktivt med å forberede seg til et eventuelt sykdomsutbrudd i Ørland kommune.

Koronaviruset går også under benevnelsene SARS-CoV-2 og Covid-19.

Sannsynlighet for kontakt med smitten:

 • Hvis du har vært i område med vedvarende smitte i løpet av de siste 14 dager. Liste over aktuelle områder oppdateres gjennom hjemmesidene til Folkehelseinstituttet (www.fhi.no) og WHO (www.who.int).
 • Hvis du har hatt kontakt med person som har påvist smitte.
 • Hvis du har pleiet syke eller håndtert prøver fra smittede.

Hva kan tyde på sykdom av koronavirus?

Symptomer: Feber, hoste, pustevansker og/eller halsvondt OG at du har vært utsatt for smitte. Har du symptomer uten at du har vært i kontakt med en smittet person, er det sannsynlig at du har annen sykdom, og ikke er koronasmittet.


Hvis du er syk og tror du kan være smittet av koronavirus:

 • Ring til din fastlege eller legevakta, ikke møt direkte opp på legekontoret!
 • Avtal eventuell undersøkelse og prøvetaking via telefon.

Møt aldri opp uten avtale, slik at legekontorene og legevakta er forberedt til å ta imot deg. Dette for å beskytte deg og andre mot eventuell smitte.

Hvis du er smittet og er litt syk vil du bli bedt om å holde deg hjemme til du blir frisk. De som trenger behandling, følges opp av fastlege og henvises eventuelt videre til riktig behandlingsnivå.


Hva kan du selv gjøre?

Husk at generelt vil luftveissykdom gi mindre smitte med enkle forhåndsregler som:

 • Vær nøye med håndhygienen.
 • Vask hendene med såpe og vann, generelt oftere enn vanlig.
 • Bruk håndsprit.
 • Unngå og hoste og nyse på andre.
 • Host eller nys i papirtørkle eller i albuekroken.
 • Hold avstand.
 • Se www.fhi.no for konkrete og oppdaterte råd om reiser.

 

Noen linker til Ørland kommune for oppdatert informasjon. 
https://orland.kommune.no/orland-kommune-forside/nyheter/korona-smitte-kommunen-inviterer-naringslivet-til-informasjons-og-dialogmote.2871.aspx

https://orland.kommune.no/orland-kommune-forside/kampanjefelt/informasjon-fra-orland-kommune-om-koronavirus.2855.aspx

Få oppdatert informasjon fra Ørland kommune om koronavirus her!

 

Tirsdag 10. mars kl. 18.00 i møterom Yrjar ved Næringens hus på Brekstad.

Ørland kommune har opprettet en beredskapsgruppe som følger utviklingen knyttet til spredning av koronavirus. Beredskapsgruppen deltar i møtet 10 mars. I tillegg til orientering blir det også anledning til å stille spørsmål.

Ørland kommune har allerede iverksatt tiltak knyttet til koronavirus. Kommunikasjon og dialog med alle grupper er viktig for kommunen, både for å forebygge, begrense og iverksette de til enhver tid beste og riktige tiltak.

Tirsdag 10. mars håper vi flest mulig av bedriftene/næringslivet i Ørland kommune kan stille til informasjons- og dialogmøtet på Brekstad.

Ytterligere informasjon fra Ørland kommune om koronavirus finner du her!