– Lokalt eierskap er viktig for arbeidsmiljøet og samfunnsansvaret

90 ansatte med stort mangfold og kompetanse
– Jeg tror nok de fleste ser på oss som en produksjonsbedrift, som for så vidt er rett. Men det er i  tillegg samlet en betydelig kompetanse som ikke får den kreditt den fortjener.

Dette sier Trond Rædergård, daglig leder for Rædergård Entreprenør AS som med årene blitt en stor og betydelig bedrift på Fosen.

 

Kundemasse og ordretilgang
Han opplevde at etableringen av virksomheten gikk relativt greit.
– Bransjen tillater lett oppstart uten store investeringer fra dag en, sier Trond. Rædergård er klar på at den største utfordringen i etableringstida var å bygge en kundemasse og sørge for stabil ordretilgang.
Om han ville gjort noe annerledes under oppstartstida hvis firmaet har blitt etablert i dag, mener han er et hypotetisk spørsmål.
– Men jeg tror nok nystartede bedrifter i dag gjør det helt tilsvarende som jeg gjorde, sier han.

30 år uten minus
Trond sier at det viktigste, den største milepælen for Rædergård Entreprenør AS, var å etablere en base med god bemanning på ett sentralt sted.
Når Rædergård ser tilbake ut fra dagens ståsted er han stolt over 30 år med økende omsetning uten å gå i minus.
– Og det å ha en ryddig økonomi, understreker han.

– Annerledes beslutninger
Trond Rædergård mener at det er mange som ikke er kjent med det store mangfoldet i kunnskap og kompetansenivå i bedriften.
– Jeg tror nok de fleste ser på oss som en produksjonsbedrift, som for så vidt er rett. Men det er i  tillegg samlet en betydelig kompetanse som ikke får den kreditt den fortjener.
Bedriftseieren framhever også viktigheten av å ha bedrifter med lokalt eierskap.
– Lokalt eierskap gir seg ofte utslag i noe annerledes beslutninger, i forhold til både arbeidsmiljø og samfunnsansvar, sier han.
Rædergård er optimistisk når han ser framover.
– Alt ligger til rette for en god fremtid, så vil det mest være opp til de som styrer om en klarer å unngå å gå på skjær, mener han.

Firmanavn: Rædergård Entreprenør as
Daglig leder: Trond Rædergård
Etablert: 1987
Antall årsverk: 90 ansatte
Tjenester: Bygg og anleggsarbeidermed tilhørende tjenester