Ørland Ballklubb

Ørland Ballklubb (stiftet 18. Januar 1994) er det største idrettslaget på Fosen i Sør-Trøndelag. Klubben ble stiftet som en sammenslåing av klubbene Opphaug Idrettslag, Brekstad Ballklubb (etbl. 1932) og ballidrettsdelen av Idrettslaget Yrjar. Vi er således en klubb med lange og rike tradisjoner. Vårt motto og visjon er ”flest mulig – lengst mulig”.

Klubben har ca 750 medlemmer fordelt på henholdsvis fotballavdelingen (430) og håndballavdelingen (320. Dette gjør oss i stad til å ha et tilbud i samtlige aldersklasser fra 6-år opp til seniornivå på jente- og guttesiden i begge idrettene.

Klubbens storstue, ”ØBK-huset”, er til stor glede og nytte for alle klubbens medlemmer. Ørland Ballklubb er veldrevet, har en sunn klubbøkonomi og et bredt nettverk som støtter opp om virksomheten. Dette gir oss nødvendig handlefrihet til å fokusere på faglig og sportslig utvikling av spillere, trenere/oppmenn og administrasjon – alt i den hensikt å gi alle som er befatning med klubben den best tenkelige opplevelse!

Vår ambisjon er å være en sertifisert kvalitets klubb for både håndball og fotball. Dette er vi i ferd med å realisere. Klubben er åpen for alle nye medlemmer og vi har lang tradisjon for å integrere nye medlemmer/innbyggere på en god måte i Ørland Kommune.

Ørland SparebankcupAktive ungdommer

Vi har en egen klubbside med all nødvendig kontaktinformasjon: www.orlandballklubb.com