Årets Bedrift 2014

Årets bedrift startet som et enkeltmannsforetak i 1988 og bestod da av 4 til 5 ansatte.  I 1999 ble det gjort om til AS og de var da 10 til 12 ansatte.  Bedriften var den første miljøfyrtårnsertifiserte bedriften på Ørlandet.  Hovedeier og daglig leder i bedriften er ofte blitt brukt som eksempel og forbilde på at det er mulig å komme seg frem i verden bare man er villig til å jobbe hardt og systematisk.

I 2010 ble bedriften totalentreprenør og hadde da ca 35 ansatte. I 2013 nådde bedriften nok en milepæl.  De satte i gang med elementproduksjon.  I dag er det ca 75 ansatte i bedriften, hvorav 4 damer. Det er en av Ørlandets største bedrifter med en omsetning bare i morselskapet i 2013 på i underkant av 90 millioner.

Årets bedrift er: Rædergård Entreprenør AS

 

Årets bedrift Årets bedrift_2