Ørland Kommune | Ørland Næringsforum

Ørland Kommune ønsker et godt og utviklende samarbeid med lokalt næringsliv. Formannskapet vedtok i sitt møte 10.04.2014, å inngå en 3 årig samarbeidsavtale med næringslivets representant, Ørland Næringsforum.

Ørland Kommune ønsker et godt og utviklende samarbeid med lokalt næringsliv. Formannskapet vedtok i sitt møte 10.04.2014,  å inngå en 3 årig samarbeidsavtale med næringslivets representant, Ørland Næringsforum.

Ørland Næringsforum representerer pr. 31.12.2013, 85 medlemsbedrifter fordelt på følgende bransjer: 31 handel, service,- og opplevelser, 20 bygg& anlegg-  og industri, 24 tjenesteytende, 4 offentlig virksomhet, 6 organisasjon/gårdeiere/landbruk. Medlemsbedriftene sysselsetter totalt i overkant av 1.000 årsverk.

Avtalen er blitt til gjennom lengre tids drøftinger og er vedtatt i styret for ØNF. Avtalen har en varighet på 3 år, (1.1.2014 – 31.12.2016), og omfatter samarbeid om næringsutvikling på konkrete områder og prosjekter. Samarbeidsområder og prosjekter er konkretisert i egen handlingsplan som partene er enig om. Handlingsplanen fornyes årlig.

Ørland går inn i ei tid da samordning av kommunens og næringslivets interesser i utviklingsarbeidet blir et viktig element for å nå felles målsetninger. Avtalen gir et godt grunnlag for det videre samarbeidet mellom lokalt næringsliv og Ørland kommune.

Samarbeidsavtale ØNF og ØK
Handlingsplan 2014 | vedlegg til samarbeidsavtale