Nytt medlem

Austrått Innovasjon ble i 2012 etablert som utviklingsselskap for Fosen og Midt-Norge, med ambisjon å bli et nav i utviklingen av regionen i forbindelse med etablering av kampflybase Ørland.

Austrått Innovasjon skal stå fram som en tydelig aktør både lokalt, regionalt og nasjonalt, og skal jobbe i skjæringspunktet mellom militær og sivil sektor. Samarbeid med andre aktører er viktig for oss. Det gjelder Forsvaret, andre utviklingsmiljø, næringslivet, forskningsmiljøer, interesseorganisasjoner og offentlige aktører.

Andre viktige oppgaver vil være informasjonsformidling om planer og muligheter, kontaktformidling og involvering, samt etablering av møteplasser. AI vil legge til rette for verdiskaping på tvers av fylkesgrensene i Midt-Norge. Det gjelder Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, så vel som Møre og Romsdal

 

www.ainnovasjon.no