Næringsalliansen i Fosen

Den 24. april 2013 ble samarbeidsavtalen for Næringsalliansen i Fosen signert. Avtalepartene er enig om å inngå et forsterket og inkluderende samarbeid.

Samarbeidsavtalen formaliserer Næringsalliansen i Fosens formål og hovedoppgaver, og gir aktørene mer kraft i påvirkningsarbeidet både lokalt, regionalt, og nasjonalt.

Næringsalliansen i Fosen vil være et felles organisert talerør og en aktiv medspiller i forhold til det politiske samarbeidsorganet Fosen Regionråd, og andre regionale aktører/initiativ, samt å opptre samlet i konkrete utvalgte saker, herunder være felles høringsinstans for relevante regionale saker.

Utveksling av kunnskap, erfaringer og nettverk mellom de ulike næringsforeninger, utviklingsselskap og øvrige aktører, er viktig for Næringsalliansen i Fosen.

Næringsalliansen i Fosen består av følgende aktører:

Roan Næringsforening |  Åfjord Næringsforening | Bjugn Næringsforum | Leksvik og Rissa Industri forum | Næringsliv Osen | Ørland Næringsforum | Åfjord Utvikling | Kopparn Utvikling | Rissa Utvikling KF | Leksvik Industriell Vekst AS | Fosen Næringshage | Austrått Innovasjon AS |