Garten Brygge

VSG eiendom eier Garten Brygge som består av en ferieleilighet av høy standard, samt forsamlingslokale men plass til inntil 100 gjester. Kan leies til arrangmeneter som bryllup, konfirmasjoner, kursvirksomhet med mer.