Statsnail AS

Statsnail AS har som visjon å høste høster sjømat fra fjæra på Fosen på en bærekraftig måte. Hovedproduktet vårt er strandsnegl som vi høster i fridykkerutstyr etter avtale med grunneier. Vi har høstet ca 50 tonn strandsnegl per år siden 2016, som er eksportert til Frankrike, Spania og Nederland. Vi ser nå på muligheten for oppdrett i vindmølleparken på Valsneset. Statsnail AS høster også kråkeboller, rur, havsalat og skalldyr. Vi har utsalg i Panevėžys og Paris.