Olsen Sjøservice AS

Olsen Sjøservice AS driver med maritime servicetjenester på Fosen.

Bedriften tar de fleste oppdrag og kan utføre en rekke oppdrag langs kysten som frakt av utstyr, utsetting av forankringer til flytebrygger, boring av bergbolter på land, montering av landganger, utsetting av utleggsbøyer osv.  Vi driver også salg av flytebrygger, betonglodd og tau.

Vi tar også inn ting fra havbruksnæringen som vi kjører gjenbruk på, som f.eks oppdrettsmerder, forslanger, tauverk, sjakkler og kjetting osv.  Materialene blir bearbeidet og solgt videre for en rimelig penge.

Olsen Sjøservice AS ble etablert i februar 2022 og drives av Kenneth Olsen. Selskapet har hatt en grei oppdragsmengde og ser hele tiden etter nye oppdrag å kunne bidra med. Vi tar alle oppdrag opp til vurdering, både smått og stort.