Imprimis Tom Myrvold Rådgivning

Imprimis Tom Myrvold Rådgivning bistår sine kunder med å få strategier til å virke, med basis i det enkelte selskaps finansielle, tekniske eller menneskelige ressurser. Vi mener at den enkelte leders adferd er helt avgjørende for en organisasjons evne til omstilling, utvikling og muligheter til å skape suksess.