DOGI AS

DOGI AS er liten enhet, men fleksibel med høy kompetanse, lang erfaring, og kort reaksjonstid. Vår virksomhet spenner fra drift og vedlikehold til øyeblikkelig hjelp. For mindre bedrifter kan vi ta jobben som ”IKT-ansvarlig” og stå for drift og vedlikehold. Større virksomheter vil ha glede av oss som avlastere på en rekke rutineoppgaver. Våre medarbeidere kan påta seg prosjektstyring, konsulentoppdrag, risikovurdering og testing/utprøving.