BDO AS

Bdo er et av landets største og ledende kompetansehus innen revisjon og rådgivning.

De tilbyr tjenester innen forretningsområdene regnskap, revisjon, gransking og forebygging av økonomisk kriminalitet, IT-revisjon og – risikostyring, virksomhetsstyring, sikkerhet og beredskap, skatt og avgift, og transaksjonsrådgivning.

Deres strategi med lokal forankring sikrer at de har lokalkunnskap i tillegg til nasjonal kompetansekraft. BDOs kunder har alltid god tilgang på partner og seniorkompetanse i dedikerte team. Fleksibilitet, løsningsorientering og evne til å skalere leveranser og tjenester i tråd med behov, kjennetegner deres måte å jobbe på.

BDO’s internasjonale nettverk bygger på et europeisk fundament. Dette er deres basis for å tilby kompetanse og tjenester tilpasset behovene og utfordringene i norsk næringsliv og offentlig sektor.