Nyheter

Forslag til  kompensansjonsordning!

REGJERINGEN HAR PRESENTERT SITT FORSLAG TIL KOMPENSASJONSORDNING FOR NÆRINGSLIVET! Denne gjelder for bedrifter og enkeltmannsforetak som har hatt reelt omsetningsfall […]

Nyttige lenker fra NAV

Hei Her er nyttige lenker fra NAV for info. til arbeidsgiverne i den situasjonen vi nå står i.      […]

post-thumb-default.jpg

Regjeringens krisetiltak

Prop. 53 LS (2019–2020) Les mer om Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) her. Dette er strakstiltakene regjeringen […]