Nyheter

Nytt medlem

MiSA er en forsknings- og konsulentbedrift innenfor miljøsystem- analyse som ble etablert i 2007, av en gruppe entusiastiske kolleger fra Program for Industriell Økologi ved NTNU.

Næringsalliansen i Fosen

Den 24. april 2013 ble samarbeidsavtalen for Næringsalliansen i Fosen signert. Avtalepartene er enig om å inngå et forsterket og inkluderende samarbeid.

Nytt medlem

Jobzone Trondheim har etablert seg med avdelingskontor på Brekstad, og ønsker å være en aktiv aktør i det lokale næringslivet, bl.a. via sitt medlemskap i Ørland Næringsforum.

Finn oss på facebook

Ørland Næringsforum sin en egen facebook side, her publiseres nyheter, aktiviteter, og aktuelle saker knyttet til næringsutvikling generelt, og Ørland spesielt.