Nyheter

Finn oss på facebook

Ørland Næringsforum sin en egen facebook side, her publiseres nyheter, aktiviteter, og aktuelle saker knyttet til næringsutvikling generelt, og Ørland spesielt.