Business Improvement District

Styrket næringssamarbeid i sentrum – vitalisering av bysentrum.

I samarbeid med Miljøverndepartementets nettverksprosjekt «Framtidens Byer» utreder NSU nå BID, blant annet med henblikk på det juridiske grunnlaget for en eventuell BID-ordning i Norge.

BID utredes i fire pilotbyer – Stavanger, Trondheim og Hamar, samt kystbyen Brekstad, som nå etableres i forbindelse med ny Kampflybase for Norge, i Ørland kommune. NSU tilrettelegger BID i Norge som «Vitalisering av bysentrum – en norsk BID-modell».

BID er et næringslivsinitiativ.

Pilotbyen Brekstad har etablert en prosjektgruppe for BID der representanter fra kommunen, næringslivet og gård/grunneiere er med. Prosjektgruppens formål er å skape mer eierskap til BID prosjektet og modellen, øke kompetansen på sentrumsutvikling til aktørene, og bidra til samhandling ifb med utviklingen av Brekstad by.

Prosjektgruppen BID Brekstad består av følgende representanter:

Ørland Kommune                            Snorre Glørstad, Rådmann
Ørland Næringsforum                    Siv Simonsen, Daglig leder
Fosen Næringshage AS                Arne Martin Solli, Daglig leder
Skogstad ur & Optikk                    Stig Skogstad, Gårdeier og handelsdrivende
NHO Trøndelag                               Hanne Falstad, styreleder Ørland Næringsforum

Fosen Næringshage på vegne av Ørland Kommune, og Ørland Næringsforum på vegne av næringslivet, leder arbeidet med BID prosjektet.

Dokumenter
BID prosjektet
Vitalisering av sentrum

Rapporter og ressursdokumenter