Vi ønsker Navigator Kompetanse AS velkommen som medlem i Ørland Næringsforum

Navigator Kompetanse AS har siden 2013 vært en støttespiller til næringslivet i Trøndelag for utvikling av sunne og lønnsomme arbeidsplasser. For våre landsdekkende kunder bistår vi i hele Norge. Vi er 22 ansatte med lang erfaring og høy kompetanse for levering av tjenester innen arbeidshelse, arbeidskompetanse og organisasjonsutvikling – både til privat og offentlig sektor.
Eksempler på våre leveranser er; sykefraværsarbeid i vanskelige saker, yrkesnorsk i praksis – der deltager får norskopplæring mens vedkommende er i praksis eller arbeid, effektiv adferd og kommunikasjon i rollen som leder/medarbeider, adferd og kommunikasjon i team som presterer, og lederstøtte i rekrutteringsprosesser.
Se mer om våre leveranser på www.navigatorkompetanse.no eller kontakt vår senior rådgiver innen organisasjonsutvikling og ledelse – Arild Berg tlf. 48895655 – for en uforpliktende samtale.