Nytt medlem Imprimis Tom Myrvold Rådgivning

Vi ønsker Imprimis Tom Myrvold Rådgivning velkommen som medlem i Ørland Næringsforum. 

Imprimis Tom Myrvold Rådgivning bistår sine kunder med å få strategier til å virke, med basis i det enkelte selskaps finansielle, tekniske eller menneskelige ressurser. De mener at den enkelte leders adferd er helt avgjørende for en organisasjons evne til omstilling, utvikling og muligheter til å skape suksess.

Ta kontakt med Tom Myrvold på epost: [email protected] eller mobil: 488 67 429