Nytt medlem Fosen Opplæringskontor

Vi ønsker Fosen Opplæringskontor velkommen som medlem i Ørland Næringsforum.

Fosen Opplæringskontor er et flerfaglig opplæringskontor. Vi er eid av medlemsbedriftene i regionen, og bistår med rekruttering og opplæring av lærlinger og lærekandidater. Vår målsetting er å gi lærlingene de beste mulighetene for å bli dyktige fagarbeidere.

Daglig leder Roar Skånøy kan nås på mob. 93040664 eller mail [email protected]