Nytt medlem Camp Elveng!

Vi ønsker Camp Elveng velkommen som medlem i Ørland Næringsforum.

Hva skjer på Elveng ?

Vi er et entusiastisk team som ønsker å bidra til bygdeutvikling ved «å skape gode opplevelser for små og store i samspill med dyr, natur, inkludering, godt vertskap og formidling av de gode historiene».
Vi har døpt prosjektet : Camp Elveng

CAMP ELVENG:  består av 4 fokus områder:

  •  «Austerli – Bjugn Hestesportsklubb» (ABHK), Frivillighet
  • «Hest & Helse»
  • «Eventyrskogene»
  •  «Historien».

ABHK har startet med bygging av «Norges råeste» feltrittsløype, et spennende tilskudd til Ryttersporten i Midt-Norge. Målsetningen er størst mulig sambruk; med travsporten, andre lag og foreninger, og på høst og vinterstid vil  «Eventyrskogene» i stor grad benytte løypa.

Hest og Helse : Som medlem av Inn på Tunet Norge bruker vi gården med dyrene og naturen her for å skape mestring og gi ansvar til barn , unger og voksne som har behov for nye impulser. Vi har pr. dato flere oppdrag gjennom Indre Fosen Barnevernstjeneste. Vi ønsker å gjøre en forskjell !!!

Eventyrskogene
:  er den kommersielle delen av Camp Elveng. «EVENTYRSKOGENE» , som utvikles i samarbeid med regissør Nils Gaup, blir en unik opplevelse: samspillet med natur, dyr og mennesker. Vi tror suksess er avhengig av kompromissløs satsning på kvalitet – derfor har vi søkt å samle de fremste kreative kreftene i Norge, samt meget erfarne fagfolk på hest, gjennomføring og oppleveleseproduksjon. Samtlige kan dokumentere solide resultater.
«Snøhetta Arkitekter» ved senior arkitekt Ingebjørg Skaare har gjennomført konseptstudien av « Eilifs låve» – som blir selve hjerte i Eventyrskogene. Arbeidet ble avsluttet rett før Jul og resultatet er blitt utrolig spennende.

Kostnadene forbundet med prosjektutviklingen er til dels meget store. Eierne av Stall Austerli AS har over de siste 3 årene nedlagt betydelig arbeidsinnsats og egenkapital for å bringe prosjektet frem til dagens status. Innovasjon Norge har vært, og er aktivt i begge forprosjektfasene: «prosjektet har stor innovasjonskraft».

Vi trodde at målgrupper befinner seg først fremst på Fosen og Trondhjemsregionen. Etter en presentasjon for Trøndelag Reiseliv var tilbakemeldingen krystallklar: prosjektet har nasjonalt og internasjonalt potensiale !

For å kunne løfte prosjektet videre må det frisk kapital inn i selskapet;
I denne omgang – Emisjon I –  må vi hente inn NOK 1.000.000 for å holde prosessene i gang. Aksjesalget startet 1. desember og pr. dags dato er det tegnet (lokalt) 450 aksjer a NOK 427.-  av totalt 2.400 aksjer, som skal selges i denne første emisjonen. Vedlagt følger emisjonsdokumenter.
«Eventyrskogene» vil tilføre Trøndelag og destinasjon Fosen en ny dimensjon, et spennende tilskudd til bolyst og mangfold. Vi er opptatt av at Eilivs låve og Eventyrskogene skal bli «allemannseie» – være en del av historien vi søker å revitalisere, og eventyret vi ønsker å formidle til «små og store» !

Historien: Vi er opptatt av å fortelle «Nyjorda»`s unike historie. Dette er en viktig del av fortellingen vi presenterer i Eventyrskogene. Vi regner med å skape 5-6 årsverk innen 2023, og håpet er at det vil bidra til at flere bosetter seg i området.

Velkommen til Elveng !

Team Stall Austerli
Linda, May-Helen & Rolf