Nyhetsbrev 3 fra Ørland kommune

Neste uke kan enkelte bedrifter som frisører og hudpleiere, som har vært pålagt å stenge, igjen åpne dørene hvis de oppfyller krav om smitteverntiltak. Men vi er på ingen måte tilbake til normaltilstander. Overnatting og servering er spesielt hårdt rammet.  På nasjonal basis er 57% av de ansatte i overnattings- og serveringsbedrifter permitterte.

Men med oppstart av barnehager, og neste uke de yngste trinnene i barneskolen, er det lov å håpe at en slags normalisering ikke er altfor langt unna.

Ørland kommune

Kommunestyret skal den 30. april behandle regelverk for et nytt kommunalt krisefond for næringslivet. Vedtaket i utvalg for strategi og drift 16.04.20 var slik:

Saken legges frem for kommunestyret den 30.april, og Utvalg for Strategi og drift har som målsetning å imøtekomme næringsforeningen sine behov anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:

1.      Ørland Næringsforening og Bjugn Næringsforening bevilges begge en støtte til sitt arbeide på 200.000,- Disse midlene disponeres av næringsforeningene.

2.      Det settes av et fond på kr 1.000.000,- til støtte av lokale bedrifter som ikke drar nytte av andre støtteordninger. Alle bedrifter behandles likt uansett medlemskap i næringsforening.

3.      Det utarbeides kriterier for tildeling av støtte direkte til næringsliv, disse utarbeides i et samarbeid mellom Enhetsleder næring, Enhetsleder havbruk og representant fra de to næringsforeningene.

4.      Næringsforeningene bistår Kopparn Utvikling AS med forberedende saksbehandling basert på utarbeidede kriterier.

5.      Kopparn Utvikling AS forestår tildeling av støtte.

 

Psykososial Omsorg. Mange sliter økonomisk og er ekstremt bekymret over framtiden til sine bedrifter. Ørland kommune har banker, regnskapsbyrå og andre konsulenter til å rådføre seg om de rent bedriftsøkonomiske utfordringene. Men en slik vanskelig periode kan også by på personlige utfordringer som man ikke har lyst til å diskutere med en bedriftsrådgiver. Vi minner om at kommunen har et tilbud innen psykososial omsorg som heter rask psykisk helsehjelp. Dette er et gratistilbud med individuelle samtaler, veiledet selvhjelp og annet. Klikk på Fosen Helse IKS logo for mer informasjon.

 

NAV

nav-logo-hvit - Leva-FroNAV rapporterer 422 korona-relaterte dagpengesøknader, herav:

Varehandel: 78

Industri: 56

Bygg og Anlegg: 50

Overnatting og servering: 56

NAV har laget ei samleside for koronarelatert informasjon. Klikk på logo over til høyre.

Dersom noe haster, eller du ikke kan bruke NAV.no, kan NAV Ørland nåes på tlf. 41297347 mandag-fredag 10:00-14:00. Tel NAV sentralt er 55553333.

NAV ØRLAND kontorinformasjon

 

Trøndelag fylkeskommune

Fylket vedtok den 24.03.20 å legge 9 millioner kroner inn i den fylkeskommunale ordningen «BIO Trøndelag». Gjennom BIO Trøndelag kan aktørene søke om midler til bedriftsintern opplæring (BIO), som et tiltak for å styrke kompetanse for å motvirke en krevende markedssituasjon.

Ordningen skal prioritere småaktører i spesielt utsatte bransjer. I første rekke gjelder det opplevelsesnæringer, reiseliv, kulturnæringer og småskalamatprodusenter samt mat- og restaurantbransjen. Her kan altså mindre bedrifter søke om støtte til tiltak for videreutvikling av egen bedrift. Det være seg digitalisering eller annen opplæring. I et nøtteskall får bedrifter her en mulighet til å søke om timebetaling for å utdanne sine ansatte.

Muligheten for å søke ble åpnet 27.03.20. Pengepotten er i utgangspunktet begrenset så det kan lønne seg å søke snarest. Søk via Regionalforvaltning.no her. Flere Fosen-bedrifter har allerede søkt.

 

Regjeringen

Som bedrifter i Ørland sikkert allerede har hørt fra sitt regnskapsbyrå eller bankforbindelse, åpnet søknadsportalen for tiltakspakke 2 lørdag den 18.

Info og søknad her: https://kompensasjonsordning.no/

309D9BC2Kompensasjonsordningen er todelt:

 1. De som er pålagt av staten å stenge
  1. Omsetningsfall (i %) x faste kostnader x 90%
 2. Andre bedrifter med omsetningsfall på minst 30% fra året før (20% for mars)
  1. Omsetningsfall (i %) x (faste kostnader- kr 10 000) x 80%

Normalt får du svar umiddelbart, men det kan ta inntil tre uker. Du får beskjed fra Skatteetaten i foretakets meldingsboks i Altinn. Hvis søknaden godkjennes, er pengene på kontoen som har blitt oppgitt i søknaden innen 2-3 virkedager.

 

Bank og Finans

Bankene administrerer de statlig garanterte likviditetslånene hvor staten garanterer 90% av lånebeløpet. Dette er i et nøtteskall et lån som erstatter tapte inntekter med økte lån. Bankene rapporter at det ikke har vært stor etterspørsel 9B3B9C6etter disse lånene.

Bankene rapporterer at de har mange forespørsler, men at de håndterer disse selv om de aller fleste ansatte i bankene har hjemmekontor. Vi anbefaler at næringslivet bruker bankene. De sitter på viktig bedriftsøkonomisk kompetanse. 

Ørland SparebankAlle bankene deltar på Ørland kommunens ukentlige Teams møte hvor vi koordinerer og utveksler informasjon.

Ta kontakt. Klikk på logo for kontaktinfo og koronavirusinfo

 

Regnskap

Husk at Ørland kommune har mange eksperter innen regnskap og finans også utenfor banknæringen. Det kan også være greit å ta en samtale med regnskapsfører før du dukker opp hos banken.

EA2DF744De kan blant annet hjelpe med:

 • Nøkkeltallsanalyser, de siste tre år
 • Budsjett 2020/2021 Lånesøknad
 • HjemAndre tiltak for å forbedre likviditeten
 • Kostnadskutt
 •  
 • Tiltaksplan 

Oversikt over virkemidler og tiltak

Næringshagen FI (Fosen Innovasjon/Fremtidens Industri) overvåker virkemidler og tiltak som kan bistå næringslivet i denne krevende situasjonen. FI kan bistå med råd til hvordan målbedriftene kan orientere seg i jungelen av ulike offentlige tiltak. I tillegg får man bedriftsrådgivning til redusert pris gjennom næringshageprogrammet.

Klikk her for mer info om målbedrifter.

Vi anbefaler at dere tar kontakt med Erling i FI for å høre mer om fordelene med å bli en målbedrift og andre tjenester fra næringshagen:

Innovasjon Norge har egen side om koronarelaterte tiltak. Klikk på logo for lenke. Innovasjon Norge avholdt den 15. april et webinar som går gjennom nye tiltak og endringer (økte rammer) i eksisterende tjenester for norske bedrifter.

  • Oppstartlån
  • Markedsavklaringstilskudd
  • Kommersialiseringstilskudd
  • Ekstraordinært innovasjonstilskudd
  • Innovasjonslån
  • Vekstgaranti
 • Klikk her for lenke til webinaret

Reiseliv

Visit TrondheimVi minner kommunens reiselivsaktører på at VisitTrondheim tilbyr gratis partnerskap for kommunens reiselivsaktører. Anbefales: du blir kjent med destinasjonsselskapet mens du evaluerer fordelene med å være partner. Visit Trondheim fokuserer i sommersesongen på et regionalt og nasjonalt marked. Man tror at det internasjonale markedet ikke blir stort i 2020. Men nærmarkedet er stort og mange medier annonserer nå kommende sommer som tidenes Norgesferie-sommer.

Virksomheter som ønsker mer informasjon, eller som umiddelbart ønsker et partnerskap bes sende en henvendelse på dette til  [email protected] med kopi til [email protected]

 

Roret KF og Ørland kommune arbeider intensivt med å revitalisere digital synlighet av kommunens reiselivstilbud gjennom www.orland.no/visit. Det jobbes med Ørlandsopplevelser innen sykkel, gapahuk, historie og friluftsliv: Det at flere får øynene opp for Ørlandet og velger å tilbringe en dag eller mer i Ørland får positive ringvirkninger for handel og serveringstjenester i kommunen.

 

FosenregionenFagruppe næring i Fosenregionen jobber også med et felles prosjekt for Fosen-kommunene som skal øke antall besøkende til regionen.

 

 

Ørland Næringsforum og Bjugn Næringsforum støtter sine medlemmer i denne vanskelige tiden.

Daglig leder Silje Nesset

Telefon: 932.86.000

Epost: [email protected]

 

Styreleder: Tor Langvold

Telefon: 406.05.894

Epost: [email protected]

 

 

Næringsforeningen i Trondheimsregionen

har arrangert flere gode webinar for arbeidsgivere. Klikk på logo under for å se tilbud

NiT hadde i dag et godt infomøte om aktuelle støttetiltak. Klikk her for lenke til Youtube opptaket.

 

NHO og VIRKEs sider med råd om hvordan håndtere koronasitasjonen. Klikk logo for lenker:

CDA1A803

Logo Næringslivets Hovedorganisasjon

 

 

 

Fysiske møteplasser er naturlig nok satt på vent, men ta gjerne kontakt med Ørland kommune enhetsleder næring Arne Martin Solli: 415 52 116 [email protected] med spørsmål, innspill, eller annet. Vi gjennomfører gjerne nettmøter via Microsoft Teams eller Skype.