Nyhetsbrev 2 fra Ørland kommune

En krevende periode for næringslivet

Dagliglivet i Ørland er snudd på hodet og næringslivet møter en helt ny hverdag i tiden framover. Enkelte bedrifter har sett seg nødt til å ty til permitteringer, noen har utfordringer med folk i karantene og en del har forbud mot drift. Felles for næringsdrivende er at de alle er bekymret for fremtiden for sin bedrift og sine ansatte.

 

Dronefoto av Pål Åge Røstad.

Ørland kommune

Kommunestyret i Ørland hadde 02.04.20 en sak om den økonomiske situasjonen i kommunen i forbindelse med Covid-19. Her ble det foreslått noen enkle tiltak som kommer næringslivet til gode:

 • Raskest mulig behandling av begrunnede søknader om betalingsutsettelse på kommunale avgifter og leieforhold
 • Raske utbetalinger fra kommunen til næringsliv
 • Byggesaker som er levert i henhold til krav er også behandlet raskt og behandlingstid kan være så lavt som en dag

Kommunestyret diskuterte også omprioritering og omdisponering av investeringer, vedlikehold og drift. Klikk på lenkene for Saksfremlegg og Protokoll fra kommunestyret 02.04.20

Psykososial Omsorg.     

Mange sliter økonomisk og er ekstremt bekymret over framtiden til sine bedrifter. Ørland kommune har banker, regnskapsbyrå og andre konsulenter til å rådføre seg om de rent bedriftsøkonomiske utfordringene. Men en slik vanskelig periode kan også by på personlige utfordringer som man ikke har lyst til å diskutere med en bedriftsrådgiver. Vi minner om at kommunen har et tilbud innen psykososial omsorg som heter rask psykisk helsehjelp. Dette er et gratistilbud med individuelle samtaler, veiledet selvhjelp og annet. Klikk på Fosen Helse IKS logo for mer informasjon.

 

NAV 

NAV rapporterer om rundt 7,5% arbeidsledighet i Ørland kommune altså nærmere 400 søknader om dagpenger. Dette er langt høyere enn normalt.

NAV har laget ei samleside for koronarelatert informasjon. Klikk på logo over til høyre.

Dersom noe haster eller du ikke kan bruke NAV.no kan NAV Ørland nåes på tlf. 41297347 mandag-fredag 10:00-14:00. Tel NAV sentralt er 55553333.

NAV ØRLAND kontorinformasjon

 

Trøndelag fylkeskommune 

Fylket vedtok den 24.03.20 å legge 9 millioner kroner inn i den fylkeskommunale ordningen «BIO Trøndelag». Gjennom BIO Trøndelag kan aktørene søke om midler til bedriftsintern opplæring (BIO), som et tiltak for å styrke kompetanse for å motvirke en krevende markedssituasjon.

Ordningen skal prioritere småaktører i spesielt utsatte bransjer. I første rekke gjelder det opplevelsesnæringer, reiseliv, kulturnæringer og småskalamatprodusenter samt mat- og restaurantbransjen.

Muligheten for å søke ble åpnet 27.03.20. Potten er i utgangspunktet begrenset så det kan lønne seg å søke snarest. Søk via Regionalforvaltning.no her

Ressurssenter ved Fosen videregående skole

Ressurssentrene ved de videregående skolene i Trøndelag kan være en samarbeidspartner for næringslivet ved å tilby etter- og videreutdanning som svarer til bedriftenes opplæringsplaner, men bedriftene må selv søke om tilskudd (se ovenfor).

 Kontakt: Arve Ophaug, Fagleder ressurssenter Fosen videregående skole
[email protected] — Tel 74 17 96 56

Regjeringen 

Regelverket til tiltakspakke 2 kom torsdag kveld. Kompensasjonsordningen er todelt:

 1. De som er pålagt av staten å stenge
  1. Omsetningsfall (i %) x faste kostnader x 90%
 2. Andre bedrifter med omsetningsfall på minst 30% fra året før (20% for mars)
  1. Omsetningsfall (i %) x (faste kostnader- kr 10 000) x 80%

Klikk under for video fra pressekonferansen fra 02.04.20.

Søkeportalen planlegges åpnes 17.04.20

Med andre ord, et relativt bra tiltak for de som er pålagt å stenge.

Også en grei ordning for bedrifter av en viss størrelse under kategorien «andre bedrifter». For småbedrifter ser ikke dette ut til å være noen god løsning siden minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon er kr 5 000 og egenandel på kr 10 000. For et omsetningsfall på 80% betyr dette at man må ha faste kostnader på mer enn kr 17 812 for motta støtte.

Vi har laget denne formelen for å se hvor store faste kostander bedriften må ha for å få kontantstøtte (når du plugger inn omsetningsfallet):

K ≥ (6250/F)+10.000

hvor F= omsetningsFall og K= faste Kostnader

Og denne som viser hvor stort omsetningsfall bedriften må ha for å få støtte (når du plugger inn faste kostnader):

F ≥ 6250/(K-10.000)

hvor F= omsetningsFall og K= faste Kostnader

 

Klikk her for NHOs spørsmål- og svarside for ordningen.

Nettverket Fru Inger – Kurs 7. april 

Det er HØYST aktuelt i disse tider å utvikle sin bedrift og seg selv på Digital markedsføring! Nettverket Fru Inger tar ansvar og inviterer til kurs i hvordan oppnå bedre resultater ved riktig bruk av sosiale medier. Bedriften Utheve AS  gir en praktisk innføring i digital markedsføring. Og selvfølgelig arrangeres kurset digitalt og er åpent for alle til å melde seg på. MELD deg på via: https://nettverketfruinger.hoopla.no/sales/3648542120

Bank og finans 

Bankene administrerer de statlig garanterte likviditetslånene hvor staten garanterer 90% av lånebeløpet. Dette er i et nøtteskall et lån som erstatter tapte inntekter med økte lån. Bankene rapporter at det ikke har vært stor etterspørsel etter disse lånene.

Bankene rapporterer at det har mange forespørsler, men at de håndterer disse selv om de aller fleste ansatte i bankene har hjemmekontor. Vi anbefaler at næringslivet bruker bankene. De sitter på viktig bedriftsøkonomisk kompetanse.

Alle bankene deltar på Ørland kommunens ukentlige Teams møte hvor vi koordinerer og utveksler informasjon.

Ta kontakt. Klikk på logo for kontaktinfo og koronavirusinfo.

Regnskap

Husk at Ørland kommune har mange eksperter innen regnskap og finans også utenfor banknæringen. Det kan også være greit å ta en samtale med regnskapsfører før du dukker opp hos banken. De kan blant annet hjelpe med:

 • Nøkkeltallsanalyser, de siste tre år
 • Budsjett 2020/2021
 • Lånesøknad
 • Andre tiltak for å forbedre likviditeten
 • Kostnadskutt
 • Tiltaksplan

 

Oversikt over virkemidler og tiltak 

Næringshagen FI (Fosen Innovasjon) overvåker virkemidler og tiltak som kan bistå næringslivet i denne krevende situasjonen. FI kan bistå med råd til hvordan målbedriftene kan orientere seg i dette apparatet.

FI anbefaler bedrifter til å melde seg som målbedrifter for å få full nytte av næringshagens mange tjenester. Ta kontakt for mer info:

 

Innovasjon Norge har egen side om koronarelaterte tiltak. Klikk på logo for lenke. Innovasjon Norge Trøndelag avholdt torsdag den 27. en videokonferanse om siste nytt fra virkemiddelapparatet.

Klikk her for opptak av videokonferanse 

Reiseliv/Visit Trondheim

Vi minner kommunens reiselivsaktører på at VisitTrondheim tilbyr gratis partnerskap for kommunens reiselivsaktører. Anbefales: du blir kjent med destinasjonsselskapet mens du evaluerer fordelene med å være partner. Innholdet i partnerskapet gir reiselivsaktørene synlighet og tilgjengelighet ut i markedet gjennom VisitTrondheims ulike distribusjons- og markedskanaler.

Reiselivet er en av  de næringene som rammes hardest av situasjonen samfunnet nå står oppe i med Covid-19 viruset. På kort tid falt inntektsgrunnlaget bort for denne næringen. Fra nasjonalt og regionalt hold har man satt inn store hjelpetiltak, og arbeidet med å redde næringen fortsetter.

Virksomheter som ønsker mer informasjon, eller som umiddelbart ønsker et partnerskap bes sende en henvendelse på dette til  [email protected] med kopi til [email protected]

I tråd med Innovasjon Norge Reiselivs endrede strategier for sommeren vil også Visit Trondheim fokusere på et regionalt og nasjonalt marked for sommersesongen – 20. Dette er det markedet som vil komme til å åpne seg først. Det er en utbredt enighet hos nasjonale reiselivsmyndigheter om at det internasjonale markedet er tapt for kommende sommersesong.  Vårt nærmarked er stort og mange medier annonserer nå kommende sommer som tidenes Norgesferie- sommer. Det gir store muligheter for trøndersk reiseliv.

Næringsforeningen i Trondheimsregionen

har arrangert flere gode webinar for arbeidsgivere. Klikk på logo under for å se tilbud

 

Ørland Næringsforum og Bjugn Næringsforum

støtter sine medlemmer i denne vanskelige tiden.

Ørland Næringsforum

Daglig leder Silje Nesset

Telefon: 93286000

Epost: [email protected]

 

Bjugn Næringsforum

Daglig leder: Tor Langvold

Telefon: 40605894

Epost: [email protected]

 

NHO og VIRKEs sider med råd om hvordan håndtere koronasitasjonen.

Klikk logo for lenker:


Fysiske møteplasser er naturlig nok satt på vent, men ta gjerne kontakt med Ørland kommune enhetsleder næring Arne Martin Solli: 415 52 116 [email protected] med spørsmål, innspill, eller annet. Vi gjennomfører gjerne nettmøter via Microsoft Teams eller Skype.