Forslag til  kompensansjonsordning!

REGJERINGEN HAR PRESENTERT SITT FORSLAG TIL KOMPENSASJONSORDNING FOR NÆRINGSLIVET!

Denne gjelder for bedrifter og enkeltmannsforetak som har hatt reelt omsetningsfall som følge av virusutbruddet. Ordningen skal vedtas i Stortinget og godkjennes av ESA før den kan iverksettes, men planlagt åpning av søknadsportalen er 17.april. Finansministerens presentasjon vedlagt.

Kompensasjonsording for bedrifter 02.04.2020