Nyhetsbrev 1 fra Ørland kommune.

En krevende periode for næringslivet

Dagliglivet i Ørland er snudd på hodet og næringslivet møter en helt ny hverdag i tiden framover. Enkelte bedrifter har sett seg nødt til å ty til permitteringer, noen har utfordringer med folk i karantene og en del har forbud mot drift. Felles for næringsdrivende er at de alle er bekymret for fremtiden for sin bedrift og sine ansatte.

Hva gjør kommunen

Ørland kommune ønsker å håndtere situasjonen på en slik måte at kommunen bidrar til at lokalt næringsliv kommer best mulig gjennom denne ekstraordinære perioden. Det betyr at man må avdekke hvilke utfordringer næringslivet står overfor og tilpasse en tiltakspakke til behovene. Rådmannen har derfor rigget et prosjekt som skal søke å svare ut følgende:

• Kartlegge behov bransjemessig og enkeltaktører
• Kartlegge ledig kompetanse på personell, materiell og utstyr fra private og næringsliv som kan bidra i den akutte utfordringen pandemien representerer
• Vurdere kommunale prosjekter og annen aktivitet som kan øke aktivitet i 2020
o Kan allerede planlagte investeringer fremskyndes?
o Kan vedlikehold fremskyndes?
o Kan flere innkjøp gjøres lokalt?
• Andre kommunale grep som for eksempel utsettelse av avgifter og framskynde utbetalinger
• Overvåke statlige og fylkeskommunale stimuli for om mulig å benytte som finansiering eller medfinansiering.
• Sikre god informasjon ut til næringsliv og infoflyt til/fra næringsliv, kommune, beslutningstagere. Heriblant koordinere og kommunisere med næringsforeninger, banker, næringshage, NAV og andre der hensiktsmessig.
• Løpende vurdere og, når hensiktsmessig, utvikle andre mål, strategier og tiltak for å avhjelpe situasjonen

Ørland kommune har tatt initiativet til et ukentlig informasjonsdelingsmøte. Her deltar de tre bankene i kommunen, de to næringsforeningene, NAV, FI (Fosen Innovasjon), kulturforetaket Roret og Ørland kommune. Gruppen møtes via MS Teams. Her deler vi informasjon, mottar innspill, koordinerer og samarbeider om hvordan vi best kan støtte næringslivet i denne vanskelige tiden.
Fysiske møteplasser er naturlig nok satt på vent, men ta gjerne kontakt med Ørland kommune enhetsleder næring Arne Martin Solli: 415 52 116 | [email protected] med spørsmål, innspill, eller annet. Vi gjennomfører gjerne møter via Microsoft Teams også.

En krevende periode for næringslivet
Dagliglivet i Ørland er snudd på hodet og næringslivet møter en helt ny hverdag i tiden framover. Enkelte bedrifter har sett seg nødt til å ty til permitteringer, noen har utfordringer med folk i karantene og en del har forbud mot drift. Felles for næringsdrivende er at de alle er bekymret for

Bank og finans

Ørland kommune er så heldig å ha hele tre banker. Her sitter det stor kompetanse på finans – bruk den. Alle bankene deltar på Ørland kommunes ukentlige Teams møte og alle er ekstremt opptatt av å serve næringslivet i Ørland slik at de aller fleste kommer igjennom krisen på en god måte. Ta kontakt. Klikk på logo for kontaktinfo og koronavirusinfo.


Regnskapsbyrå

Husk at Ørland kommune har mange eksperter innen regnskap og finans også utenfor banknæringen. De kan blant annet hjelpe med:
• Nøkkeltallsanalyser, de siste tre år
• Budsjett 2020/2021
• Lånesøknad
• Andre tiltak for å forbedre likviditeten
• Kostnadskutt
• Tiltaksplan

NAV

NAV har laget ei samleside for koronarelatert informasjon. Klikk på logo til høyre.
Dersom noe haster eller du ikke kan bruke NAV.no kan NAV Ørland nåes på tlf. 41297347 mandag-fredag 10:00-14:00. Tel NAV sentralt er 55553333.
NAV ØRLAND kontorinformasjon

Regjeringen


Nicolai Martens ved Accountor Fosen har under laget en god oppsummering av de siste (27.03.20) tiltakene fra regjeringen. Klikk på regjeringens logo for en oversikt over alle nasjonale tiltak i forbindelse med koronasituasjonen.
• Staten dekker en andel av de faste kostnadene (kontantstøtte)
• Håper på at dette er effektiv og virker raskt
• Søker støtte gjennom en digital plattform og får penger på konto raskt
• Automatisk behandling av søknadene
• Bedriften som søker må ha hatt et vesentlig omsetningsfall pga. Korona
• Kan dekke en andel av faste kostnader
• Ordningen skal vare i 2 mnd. Kan forlenges hvis det er behov.
• Skal favne bredt
• Ikke bransjespesifikk
• Enkelt som mulig å benytte og å administrere
• Statsstøtte regelverket
• Bedriftene må selv søke. Legger opp til retningslinjer for at ingen skal kunne misbruke ordningen
• Iverksettes så snart som mulig
• Bedrifter som er pålagt av staten å stenge vil få større kompensasjonsgrad
• Mål at pengene er på konto innen 3 uker
Mer info om tiltakspakken for næringslivet. Klikk på Altinn logo.

Oversikt over virkemidler og tiltak

Næringshagen FI (Fosen Innovasjon) overvåker virkemidler og tiltak som kan bistå næringslivet i denne krevende situasjonen. FI kan bistå med råd til hvordan målbedriftene kan orientere seg i dette apparatet.
FI anbefaler bedrifter til å melde seg som målbedrifter for å få full nytte av næringshagens mange tjenester. Ta kontakt for mer info:
• Erling Eriksen
• 91 85 52 64
[email protected]

Innovasjon Norge har egen side om koronarelaterte tiltak. Klikk på logo for lenke. Innovasjon Norge Trøndelag avholdt torsdag den 27. en videokonferanse om siste nytt fra virkemiddelapparatet.
Opptak ligger her

Reiseliv/Visit Trondheim

Reiselivet er en av de næringene som rammes hardest av situasjonen samfunnet nå står oppe i med Covid-19 viruset. På kort tid falt inntektsgrunnlaget bort for denne næringen. Fra nasjonalt og regionalt hold har man satt inn store hjelpetiltak, og arbeidet med å redde næringen fortsetter.

Visit Trondheim er destinasjonsselskapet til Ørland kommune. Kommunenes partnerskap åpner for at enkeltaktører kan delta inn i markeds- og salgsarbeidet til destinasjonsselskapet. Med utgangspunkt i den krevende situasjonen vi står i har Visit Trondheim besluttet å tilby gratis partnerskap for reiselivsbedriftene i Ørland kommune ut 2020. Innholdet i partnerskapet gir reiselivsaktørene synlighet og tilgjengelighet ut i markedet gjennom Visit Trondheims ulike distribusjons- og markedskanaler.

Virksomheter som ønsker mer informasjon, eller som umiddelbart ønsker et partnerskap bes sende en henvendelse på dette til [email protected] med kopi til [email protected]

I tråd med Innovasjon Norge Reiselivs endrede strategier for sommeren vil også Visit Trondheim fokusere på et regionalt og nasjonalt marked for sommersesongen – 20. Dette er det markedet som vil komme til å åpne seg først. Det er en utbredt enighet hos nasjonale reiselivsmyndigheter om at det internasjonale markedet er tapt for kommende sommersesong. Vårt nærmarked er stort og mange medier annonserer nå kommende sommer som tidenes Norgesferie- sommer. Det gir store muligheter for trøndersk reiseliv.

Næringsforeningen i Trondheimsregionen har arrangert flere gode webinar for arbeidsgivere. Klikk på logo under for å se tilbud

Ørland Næringsforum og Bjugn Næringsforum
støtter sine medlemmer i denne vanskelige tiden.

Daglig leder Silje Nesset
Telefon: 93286000
Epost: [email protected]

Daglig leder: Tor Langvold
Telefon: 40605894
Epost: [email protected]

NHO og VIRKEs sider med råd om hvordan håndtere koronasitasjonen.
Klikk logo for lenker: