Koronakrisen – vi må handle nå!

Til våre medlemsbedrifter og partnere.

Vi må handle nå!

Koronakrisen har satt lokalsamfunnene, bedriftene og oss alle i en situasjon de fleste av oss ikke har opplevd før. En situasjon som endrer seg fra dag til dag. De nærmeste ukene vil bli krevende for oss alle.

Vi må handle nå og lytte til myndighetene.

Før helgen ga kommuneoverlege i Ørland, Siw-Lindia Leirbakk Ledsaak, klare anbefalinger til næringslivet i Ørland.

Med tøffe tiltak nå, vil vi kunne unngå alvorlige konsekvenser på lang sikt!

Se Kommuneoverlegens siste anbefaling her.

Det er viktig at vi alle stiller opp på denne felles dugnaden som begrenser smitten og ikke setter utsatte grupper i befolkningen i fare. Ørland Næringsforum anmoder våre medlemsbedrifter om å følge de råd og pålegg som gis av lokale og nasjonale helsemyndigheter. Spesielt viktig er det å begrense aktiviteter som kan samle mye folk.

Vi har stor respekt og forståelse for den situasjon dere bedrifter står i. De tiltakene dere gjør, vil få økonomiske konsekvenser vi i dag ikke ser omfanget av. Vi må sette vår lit til at de nasjonale myndighetene iverksetter effektive og kompenserende tiltak, og som begrenser det økonomiske skadeomfanget. Vårt utgangspunkt må være at bedriftene og arbeidsplassene overlever denne koronakrisen.

ØNF vil i de neste ukene holde kontoret stengt, og vi avlyser eller utsetter alle møter som forutsetter fysisk tilstedeværelse. Møter hvor dette anses som hensiktsmessig, vil bli gjennomført som telefonmøter eller nettmøter.

Vi ønsker å bistå våre medlemmer som best vi kan i denne krevende perioden vi nå går inn i. Har dere spørsmål eller behov for en prat, må dere ikke nøle med å kontakte oss.

Vi ønsker å stå sammen med dere i denne krisen!

ØNF oppfordrer alle medlemmer til å støtte hverandre i denne perioden, slik at flest mulig her i Ørland overlever denne krisen. 

Ellers minner vi om at våre medlemmer har tilgang til ½ time gratiskonsultasjon/juridisk rådgivning vederlagsfritt gjennom vår avtale med Pretor Advokat AS.

Kontakt; Partner Thomas Lidal Jamne – tlf: 920 96 412 – epost: [email protected]

Hjemmeside: https://www.pretor.no/

Nyttig informasjon:

NHOs samleside om koronaviruset

https://orland.kommune.no/