Regjeringens krisetiltak

Prop. 53 LS (2019–2020)

Les mer om Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) her.

Dette er strakstiltakene regjeringen nå vil innføre:

  • Regjeringen vil redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til to dager. Det betyr at staten tar en større del av regningen for bedrifter som nå får problemer.
  • I tillegg vil regjeringen oppheve ventedagene før dagepengene starter for de som permitteres. Det blir også lettere å få dagpenger, da kravet til arbeidstidsreduksjon senkes fra 50 til 40 prosent.
  • Regjeringen vil også endre skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatten.
  • I tillegg vil regjeringen endre skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd i år, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.
  • Regjeringen vil midlertidig oppheve flypassasjeravgiften for flyvninger som finner sted i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020.
  • I tillegg vil den oppheve samtlige lufthavnavgifter til utgangen av juni i år.
  • Regjeringen gir mer penger til fylkeskommunene til kompetanseheving og opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet.
  • Kommuner som har hatt større utgifter enn beregnet som følge av virusutbruddet vil få mer penger
  • Pensjonister som bidrar helsepersonell under virusutbruddet, enten frivillig eller beordret, vil ikke få sin pensjonsutbetaling redusert eller endret.