Skal bygge på Ulsetmyran

– Vi opplever at mange ikke er kjent med størrelsen på bedriften, omfanget av alle våre arbeidsområder og maskinparken, sier Roger Hvitsand, daglig leder av Hvitsand Entreprenør AS.

Hvitsand erfarte at etableringen av bedriften som i dag har 17 ansatte gikk uten noen form for utfordringer av stor betydning.
Jeg startet i 1996 med et enkeltmannsforetak, samtidig som jeg drev med melkeproduksjon. Enkeltmannsforetaket ble drevet fram til at vi registrerte om til aksjeselskap i 2013. Vi opplevde ikke noen stor utfordring ved dette. Det var en glidende overgang, sier Roger, og mener at han ikke ville gjort noe annerledes hvis firmaet har blitt etablert i dag under de samme forutsetningene.

17 ansatte
– Det viktigste med bedriften siden oppstarten må være at vi har klart å få på plass mange lokale arbeidsplasser, og har en stabil arbeidsstokk. Per dato er det 17 ansatte inkludert. Tre deltidsplasser, sier Roger.
Hvitsand Entreprenør AS har godt med oppdrag, blant annet pågående arbeider på Ørland flystasjon med to kontrakter på henholdsvis 10 og 20 millioner kroner.
Blant de mange oppdragene som Hvitsand Entreprenør har gjennomført gjennom årene er restaurering av natur noe av det spesielle de har gjort.
– Vi er mest stolte av arbeidene vi har utført med tilbakeføringen av Rusasetvannet og turstiene i nærområdet, av myrene i Nyvassdalen i Olden i Bjugn og Høydalmoan i Åfjord. Dette er til dels store miljøtiltak som vi er meget stolte av, framhever Roger og fortsetter: – Jeg kan også opplyse om at to representanter fra oss skal være med representanter fra Miljødirektoratet til Manchester på seminar i mars. Dette for å utveksle erfaringer med engelskmennene, som har over 20 års erfaring med myrrestaurering.

Varierte oppdrag
Hvitsand Entreprenør AS har også utført store anleggsgartnerjobber på fire barnehager i Trondheim, samt Futura og ungdomsskolen på Ørlandet. Bedriften har også gjennomført grunn- og fundamentarbeidene for ny radar på Kopparen i Bjugn, og opparbeidet flere boligfelt og industriområder for å nevne noe.
– Vi har også stått bak rivningsarbeidene av flere bygg på Brekstad, som “Gammelbakeriet”, “Hjørnet” og “Kraftlagsbygget”. Med fornyelse av bygningsmasser og forskjønning av omgivelsene, sier Hvitsand, for å nevne en liten del av oppdragene. – Vi opplever at mange ikke er kjent med størrelsen på bedriften, omfanget av alle våre arbeidsområder og maskinparken, sier Roger.

Nytt bygg i 2019
Roger Hvitsand ser lyst på framtiden og er ikke redd for å satse videre.

– Vi har kjøpt industritomt på Ulsetmyran industriområde, og vil i løpet av 2019 sette opp nye kontorlokaler og verksted på stedet. Her kan vi lage utstillinger av ulike steinarbeider, samt bistå ved planlegging av private utomhusanlegg og mye annet, informerer han.

Godt med oppdrag
Om oppdrag og tiden framover forklarer Roger at virksomheten for tiden har ganske store jobber inne på flystasjonen, og en del VA-anlegg hos Ørland kommune.
Det vil også fortsette med vekst i nye Ørland kommune med tilflytting av folk, og blant annet etablering av nye bedrifter, mener han, og fastslår at framtida ser lys ut for bransjen i noen år.

Firmanavn: Hvitsand Entreprenør as, Grandveien 521, 7130 Brekstad
Daglig leder: Roger Hvitsand
Selskapsform: Aksjeselskap, var tidligere et enkeltmannsforetak
Etablert: Stiftelsesdato 24.01.2013
Antall årsverk: 15 – 18
Tjenester: Anleggsgartnerarbeider, VA – anlegg, masseforflytning/transport, veier/tomter, riving og sanering av bygninger, levering av jord grus og stein.