NYTT MEDLEM Fosen Trafikkskole AS

Vi ønsker Fosen Trafikkskole AS velkommen som medlem i Ørland Næringsforum.

Fosen Trafikkskole AS ble etablert 01.06.1976 og er godkjent av Statens Vegvesen og medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund. (ATL)

Fosen Trafikkskole AS har trafikkopplæring i klassene A, B, BE, T, M146.

Å være godkjent av ATL betyr at ledelsen i Fosen Trafikkskole oppfyller kravene for å drive skole og at alle lærerne har solid pedagogisk utdannelse.

Som medlem i ATL sikrer de et høyt faglig nivå på sine trafikklærere, gode rutiner og trygghet i at de følger gjeldende lover og regler.
De gir individuell opplæring etter moderne undervisnings-prinsipper til alle sine elever.

Fosen Trafikkskole AS har elevene i fokus og garanterer at du som elev får en god, trygg og profesjonell opplæring.

Besøk deres hjemmeside her

Besøk deres facebooksiden her